Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

De algemene voorwaarden maken deel uit van jouw huurovereenkomst en gelden gedurende de looptijd van jouw huurovereenkomst.