Een burgemeester kan op basis van de ‘Wet Damocles’ een woning voor bepaalde tijd ‎sluiten ‎als in die woning een handelshoeveelheid soft- of harddrugs worden aangetroffen. ‎Van een ‎handelshoeveelheid is al sprake bij meer dan 0,5 gram harddrugs of meer dan 5 ‎gram ‎softdrugs. Als de burgemeester van Tilburg besluit een woning te sluiten, ontbindt Tiwos ‎de ‎huurovereenkomst buitengerechtelijk. Dus zonder tussenkomst van de rechter. Dit is een ‎mogelijkheid die de wet biedt en het is vast beleid dat Tiwos van die wettelijke mogelijkheid ‎gebruik maakt als één van haar woningen door de burgemeester wordt gesloten. Tiwos maakt ‎hierop dus geen uitzonderingen! De sluiting ‎van de woning door de burgemeester leidt tot ‎definitief verlies van de woning.‎