Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Als je bij een huurachterstand geen medewerking verleent aan het oplossen ervan, zijn wij genoodzaakt een ‎deurwaarder in te schakelen. Als je ook aan de deurwaarder geen medewerking verleent, zal Tiwos ‎overgaan tot het starten van de procedure om jouw huurovereenkomst via de rechter te ontbinden en jouw woning te ontruimen.