Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

We bezoeken onze bewoners om te vragen hoe het met ze gaat, hoe ze hun woning en de buurt ervaren, of ze ergens hulp bij nodig hebben. Vaak zijn deze gesprekken in combinatie met renovatieprojecten, soms om bewoners te leren kennen of omdat er veel signalen zijn over de leefbaarheid in de buurt.