Heb je zonnepanelen aangevraagd? Het is erg druk met de aanvragen, houd rekening met een wachttijd van minimaal 7 maanden.

We spreken van doorstromen als een huurder die nu in een woning van Tiwos woont, wil ‎verhuizen naar een andere woning van Tiwos. Dit kan een woning in een andere buurt zijn, maar ‎deze moet wel gelijkwaardg zijn aan de huidige woning. Gelijkwaardig betekent vooral dat de ‎woning qua woningtype gelijk is aan de woning waar de huurder nu woont. In onderstaand schema ‎zijn de mogelijkheden weergegeven.‎

doorstroomschema