Als je extra faciliteiten nodig hebt vanuit een fysieke beperking, helpt Tiwos je graag. Hoe, is afhankelijk van de beperking en de noodzakelijke aanpassingen. Tiwos verwijst je naar Loket Z van de gemeente zodat er een inschatting gemaakt kan worden of de aanpassing onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt. Mocht dat niet zo zijn, dan bespreken we of Tiwos de aanpassing aanbrengt (kosten voor huurder of Tiwos) of door advies te geven hoe je de aanpassing zelf kunt aanbrengen.