Als je een huurovereenkomst afsluit met Tiwos, gaan wij een verbintenis met elkaar aan. Hier horen rechten en plichten bij voor jou en voor Tiwos. Alle rechten en plichten die niet in de wet geregeld zijn, kun je lezen in de algemene voorwaarden. De rechten en plichten uit de wet blijven gelden.