In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Als praten niet helpt kun je bij Tiwos een schriftelijke klacht indienen met een duidelijke ‎vermelding van jouw naam en adres. Wij leggen jouw klacht dan officieel vast in een dossier. Uiteraard ‎wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Wij bespreken dan met jou welke stappen je zelf al ‎hebt ondernomen en gaan met de veroorzaker van de overlast in gesprek. De afspraken die ‎hieruit voortkomen, worden door Tiwos op papier gezet. Jij en de veroorzaker krijgen een kopie ‎van dit document.‎
Als het gedrag van de veroorzaker niet verbetert, vragen wij je een ‘overlastdagboek’ bij te houden ‎waarin je van dag tot dag noteert op welk tijdstip de overlast plaatsvindt en waaruit de overlast ‎bestaat. Je geeft hiervan een kopie aan Tiwos. Wij sturen de veroorzaker vervolgens een brief met ‎een laatste waarschuwing. Moeten we echt gaan optreden dan hebben we een overlastdagboek ‎nodig om aan te tonen dat iemand structureel overlast veroorzaakt.‎

Maar vaak hoeft het niet zover te komen. Als je vragen hebt of je weet niet hoe je moet omgaan ‎met een bepaalde situatie kun je contact opnemen met onze Buurtbeheerders of de consulenten ‎Leefbaarheid via telefoonnummer (013) 54 90 890.‎