Schotelantennes

Hoewel er tegenwoordig veel zenders via digitale zenderpakketten te ontvangen zijn, zijn er huurders die hun gewenste zenders alleen via schotelantenne kunnen of willen ontvangen. Je mag een schotelantenne ophangen, maar daarbij geldt wel een aantal spelregels.

  • De (schotel-) antenne moet vooraf aangevraagd worden bij Tiwos. De opzichter komt vervolgens bij je op huisbezoek.
  • De (schotel-) antenne mag geen schade of gevaar veroorzaken.
  • De (schotel-) antenne mag op een balkon worden geplaatst maar niet buiten het balkonhek uitsteken. Gebruik bijvoorbeeld een schotelvoet.
  • Er mogen geen (schotel-) antennes op daken van flats, woningen of bergingen geplaatst worden. Het risico op schade aan dakpannen of andere dakbedekking is te groot.
  • Bij het bevestigen van de (schotel-) antenne mag geen schade aan de woning of het woongebouw ontstaan. Er mag daarom niet worden geboord in kunststof- en aluminium kozijnen. Bij woningen met leisteen of dakpannen als gevelafwerking mag daarom de schotel niet op de gevel worden bevestigd.
  • De antenne moet zodanig bevestigd zijn dat er geen gevaar voor omwonenden kan ontstaan. Hij mag daarom nooit boven openbaar gebied hangen of uitsteken.
  • De (schotel-) antenne mag niet worden aangebracht in de gemeenschappelijke ruimten van woongebouwen in verband met overlast voor de medebewoners.


Spelregels met betrekking tot onderhoud

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het zo nodig repareren/herstellen van de (schotel-) antenne.
  • Schade ontstaan aan de woning en veroorzaakt door het aanbrengen of verwijderen van de (schotel-) antenne is geheel voor jouw rekening.
  • Als voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden door Tiwos de (schotel-) antenne moet worden verwijderd en eventueel teruggeplaatst, ben je daarvoor zelf verantwoordelijk en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. De kosten zijn voor jouw rekening.

Wat te doen bij verhuizing?

De (schotel-) antenne mag bij het einde van de huurovereenkomst niet blijven zitten. Je moet de (schotel-) antenne dan voor eigen rekening en zonder beschadigingen van het gebouw verwijderen.