Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Je regelt zelf de aansluiting voor telefoon en internet met jouw provider. Ook meld je zelf storingen bij jouw provider.