Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Tiwos is niet aansprakelijk voor schade aan jou zelf aangebrachte voorziening of voor schade bij anderen door jou zelf aangebrachte voorziening. Je moet hiervoor zelf een verzekering afsluiten.