Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Achter de voordeur trajecten

Als voorbereiding op het groot onderhoud bezochten we 15 woningen aan de Pater Ruttenstraat / Sint Lucasstraat en 14 woningen aan de Jacob Lemairestraat. Ook bezochten we samen met ContourdeTwern 22 woningen aan het Ritthemhof. Door deze bezoekjes leren we onze bewoners beter kennen en kunnen we in kaart ‎brengen of zich problemen afspelen achter de voordeur.

We gebruiken de gegevens van onze leefbaarheidsconsulenten om maatwerk toe te passen

Joey van Osch, projectleider: “Nadat onze leefbaarheidsconsulenten achter de voordeur zijn geweest voor de sociale huisbezoeken hebben zij al een beeld gekregen van wat er speelt. Ze geven dan aan ons door waar we tegenaan kunnen lopen. Met projecten werk je in eerste instantie met een standaard pakket voor de woningen. De informatie van de leefbaarheidsconsulenten gebruiken we om maatwerk toe te passen. Op basis van hun gegevens maken we een anonieme kleurenkaart voor de aannemer: wat zijn adresjes waar ze gewoon zelf naar toe kunnen, waar kan alleen de uitvoerder naar toe en wat zijn adressen waar de communicatie alleen via Tiwos loopt. Ze weten dan niet wat er speelt maar wel hoe ze de mensen het beste kunnen benaderen. Dat werkt voor iedereen fijner.

Soms moet je een planning veranderen om de overlast zo kort mogelijk te houden voor een bewoner. We proberen op allerlei manieren om het onderhoud zo laagdrempelig mogelijk te houden. Door vergoedingen te geven voor de overlast, opslagcontainers, faciliteren in hulp waar nodig. Je maakt wel inbreuk op het thuisgevoel van mensen, dan kun je heel formeel omgaan met wat wel en niet moet maar niemand heeft hier om gevraagd. Dan moet je de bewoners ook een beetje tegemoet komen.”