Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Bewonerstevredenheid en klachten

Voor het verloop van het totale proces scoorden we gemiddeld bij reparaties een 7,9, bij vertrokken huurders een 8 en bij nieuwe huurders een 7,9. Van de 22.000 klantcontacten die we jaarlijks hebben zijn er 23 klachten via de klachtencoördinator binnengekomen. 15 hiervan gingen over dagelijks onderhoud.