Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

De cijfers

Voorraad sociale huurwoningen
In 2017 leverden we 82 eengezinswoningen (56 in Rosmolen 56 en 26 aan de Twentestraat Zuid ). Daarnaast is het het 1e paviljoen voor Traverse met daarin o.a. 47 kamers voor de 1e opvang opgeleverd. Per 31 december 2017 heeft Tiwos 7.882 woningen en appartementen in de verhuur.

De nieuwbouw van 214 sociale huurwoningen en appartementen en 45 woonzorgeenheden is in voorbereiding.

Inschrijvingen                             

Door aansluiting van de corporaties Casade en Leystromen is het aantal inschrijvingen toegenomen.  Op 31 december 2017 stonden er 72.074 woningzoekenden ingeschreven bij Woning in Zicht. Er stonden 177 woningzoekenden geregistreerd met extra inschrijfduur. De aanbiedingsgraad voor Tiwos-woningen in 2017 is ten opzichte van 2016 licht gedaald van 1,3 naar 1,2.  De gemiddelde zoektijd, de tijd tussen eerste reactie en het moment van sleuteloverdracht, bedroeg in 2017 1,5 jaar voor het model op basis van inschrijfduur, 1,6 jaar voor loting en 1 jaar voor eerste reageerder.

Huurprijs
Tiwos is er voor de huishoudens tot en met de lagere middeninkomens (< €40.349). Voor ons is het belangrijker dat de woningen betaalbaar ‎zijn voor de mensen die er in wonen dan hoeveel de woning volgens het WWS puntenstelsel zou ‎mogen kosten. In 2017 was de werkelijke huur gemiddeld 72,4% van de ‎maximale huur volgens het WWS-systeem. In 2017 had de sociale voorraad van Tiwos een gemiddelde huur van € 547.

Samenwerking bureau schuldhulpverlening
Huurders met een oplopende huurachterstand worden thuis bezocht door onze buurtbeheerders en leefbaarheidsconsulenten. We proberen inzicht te krijgen in de oorzaak van de problemen. Zijn er alleen betalingsproblemen dan proberen we in een vroeg stadium afspraken te maken om te voorkomen dat de achterstanden te veel oplopen en de huurder uiteindelijk bij de deurwaarder terechtkomt. Daarnaast werken we samen met Bureau Schuldhulpverlening, die een versnelde intake biedt voor Tiwos-huurders. Ondanks het feit dat er nog steeds behoorlijk wat huurders zijn met financiële problemen is het huurachterstandspercentage ten opzichte van vorig jaar licht afgenomen naar 1,22%‎.

Reparatieverzoeken
We kregen het afgelopen jaar 8.316 reparatieverzoeken, met de gemiddelde kosten van 233 euro per reparatieverzoek.

Medewerkers Tiwos
Tiwos heeft eind december 2017 92 medewerkers in dienst, waarvan 50 mannen en 42 vrouwen