Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Doorstromen naar een andere woning

Met onze doorstroomregeling helpen we de huurder die zich niet thuis voelt in de huidige buurt / woning in zijn verhuisbehoefte. Doorstromen kan alleen naar een gelijkwaardige (of kleinere) woning. De regeling is in 2017 52 keer gebruikt. Gevolg is dat we hierdoor met 52 huuropzeggingen het dubbele aantal van 104 huishoudens hebben kunnen helpen aan een meer passende woning.

Woonmakelaar: “Een meneer van niet Nederlandse afkomst met een uitkering woonde in een portiekflat en veroorzaakte volgens zijn buurvrouw overlast. Hij komt erg vriendelijk op me over maar zijn buurvrouw heeft iets tegen hem. Ze hebben het vaak met elkaar aan de stok. Omdat de buurvrouw bijvoorbeeld niet van de muziek houdt waarnaar hij luistert. Hij heeft geen kwade intenties maar woont er niet meer prettig, hij kan zichzelf niet zomaar veranderen voor de buurvrouw. Via de doorstroomlijst komt er een appartement in de buurt vrij dat we hem kunnen aanbieden. Er zijn alleen een aantal dingen niet in orde, terwijl hij zijn eigen appartement erg netjes achterlaat. Ik wil hem een goede nieuwe start geven en zorg daarom voor een nieuwe keuken, laat de schimmel verwijderen en maak de muren bouwklaar, voorzien van plinten. In zijn nieuwe appartement woont hij tussen de werkenden, waardoor de buren ook niet de hele dag op elkaars lip zitten. Hij kwam hier een boedelbak ophalen om te verhuizen en kwam me nog even een hand geven en bedanken voor de moeite.”