Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Goud van de straat

Met Goud van de straat kunnen buurtbewoners gezamenlijk een activiteit organiseren op kosten van Tiwos. Het afgelopen jaar werd hier 38 keer gebruik van gemaakt. Doordat de bewoners het zelf organiseren zorgen de kleinschalige activiteiten (straat schoonmaken, kennismakingsactiviteiten, de sociale veiligheid vergroten) er voor dat de betrokkenheid vergroot wordt en men elkaar beter leert kennen.