Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Groot onderhoud en labelverbetering

In 2017 kregen 43 woningen groot onderhoud en labelverbeteringen. Voor 437 woningen werkten we aan de voorbereidingen hiervan. We proberen het onze bewoners die hulpbehoevend zijn hierbij zo makkelijk mogelijk te maken door maatwerk toe te passen.