Huren

We hadden in 2017 595 huuropzeggingen en 628 nieuwe verhuringen. Hiervan waren 328 verhuringen regulier. De overige verhuringen waren onder andere doorstroming, nieuwbouw, urgentie, statushouders, 5% regeling en contingenten. De kosten per mutatie bedroegen 6.795 euro.