Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Huren

We hadden in 2017 595 huuropzeggingen en 628 nieuwe verhuringen. Hiervan waren 328 verhuringen regulier. De overige verhuringen waren onder andere doorstroming, nieuwbouw, urgentie, statushouders, 5% regeling en contingenten. De kosten per mutatie bedroegen 6.795 euro.