Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Huuraanpassing

In 2017 kozen we ervoor om bij zo’n 5.300 huishoudens met een netto-huur boven de 414,02 geen huurverhoging te vragen. Afhankelijk van het huishoudinkomen was de huurverhoging per 1 juli 2017 maximaal 4,3% (inflatie: 0,3% + 4%). Gemiddeld was de huurverhoging per 1 juli uiteindelijk 0,73%.