Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Nieuwbouw Rosmolen

Begin 2017 werden de woningen in Rosmolen opgeleverd. Hiermee is er een einde gekomen aan de grootste herstructurering in de Tilburgse geschiedenis. Net als de voorgaande fases in Groeseind is Rosmolen een buurt geworden met meer ruimte voor groen en spelen. De buurt is samen met de nieuwe bewoners en de klankbordgroep van wijkbewoners tot stand gekomen. In het Tiwos deel zijn 56 huur- en 21 koopwoningen gebouwd.