Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Ontruimingen

In 2017 hadden we 95 ontruimingsvonnissen (152 in 2016). Een actieve inzet vanuit Tiwos om ontruimingen zoveel mogelijk te voorkomen, heeft er toe geleid dat er maar 16 ontruimingen hebben plaatsgevonden. In 12 gevallen als gevolg een huurachterstand en 4 als gevolg van overlast en/of drugs.