Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Overleg met onze huurders

Onze Huurders Belangen Organisatie (HBO) is gesprekspartner als het over onderwerpen en beleidskeuzes gaat die voor alle huurders van belang zijn. Het afgelopen jaar bespraken we o.a. het nieuwe huurbeleid en adviseerde de HBO via het SBO over het woonaanbod 2018 aan de stad. Ook hebben we in samenspraak met de HBO een service-abonnement ontwikkeld.