Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Uitstroom richting zelfstandig wonen

Over 2017 zijn door 12 contingentspartners 173 aanvragen toegekend. Volgens afspraak huisvest Tiwos daar 25% van.

Toekomstbestendige woning
Buurtbeheerder: “We hadden laatst een gesprek met Traverse begeleid wonen over de intake van een bewoner die eigenlijk niet op zijn plek zit. Hij is een van de rustigste bewoners daar, heeft alles netjes op orde en het zou voor hem beter zijn om ergens anders te gaan wonen. Omdat ik de bewoner al kende ben ik bij het gesprek aangesloten. Het gesprek was hierdoor laagdrempeliger voor hem omdat hij mij al kende, niet alles opnieuw uit hoefde te leggen en zo makkelijker kon vertellen wat zijn wensen waren. Door dit gesprek schuift hij binnenkort door naar een woning. Hij gaat daar wonen met een begeleidingscontract. Een hele stap in zijn leven waar hij heel erg blij mee is. Voor hem is het weer een stap in de goede richting. Dan blijkt weer hoe belangrijk wonen is. Hij heeft nog een kindje waar hij de voogdij over wil hebben. Ik kijk daarom meteen ook of zijn toekomstige woning toekomstbestendig is, met twee slaapkamers, zodat hij niet meteen weer hoeft te verhuizen als hij de voogdij krijgt. Dat zijn dingen die je aan de voorkant al meeneemt en wat voor hem heel belangrijk is.”