Budgetcoach

In 2018 startten we met een pilot budgetcoaching voor 6 maanden. Onze budgetcoach heeft in die periode ongeveer 10 mensen geholpen in een kort of langer traject. Bij de korte trajecten was er sprake van 2 tot 3 huisbezoeken. De resultaten van deze aanpak zijn meteen zichtbaar. We zijn de problemen op deze manier voor. We verlengen de pilot voor 6 maanden.