Evaluatie housing first

Dit project voor dak- en thuisloze inwoners met meervoudige problemen (waaronder de zorgwekkende zorgmijders) is in 2018 geëvalueerd. Vanaf de start t/m 2018 (5 jaar) hebben 65 personen begeleiding vanuit Housing First ontvangen, gecombineerd met huisvesting door de Tilburgse corporaties.