ontruimingen

In 2018 hadden we 103 ontruimingsvonnissen (95 in 2017). Onze inzet die erop is gericht ontruimingen zoveel mogelijk te voorkomen, heeft er toe geleid dat er 21 ontruimingen hebben plaatsgevonden. In 16 gevallen als gevolg een huurachterstand en 5 als gevolg van overlast en/of drugs.