Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Visitatie

Eens per 4 jaar geeft een visitatiecommissie een onafhankelijke beoordeling van onze prestaties. Begin 2018 ontvingen we het resultaat van onze visitatie over 2013-2016. Samen met Pentascope en woningcorporatie Zayaz hebben we deze visitatie anders ingestoken dan voorgaande jaren. Door de gekozen werkmethode is met name het onderdeel Presteren volgens belanghebbenden vele malen meer gelaagd en diepgaand dan in eerdere visitaties het geval was.

De visitatiecommissie oordeelt dat we veel ondernemen, ontwikkelen en realiseren op het gebied van betaalbaarheid, betrekken van bewoners bij de ontwikkeling van plannen in wijken, duurzaamheid en het samenwerken met partners. De commissie waardeert het dat we de lat voor onszelf hoog leggen. Ze geeft aan dat dit niet altijd te zien is in de cijfers bij presteren naar opgaven en ambities, omdat die cijfers vooral gaan over of we onze eigen lat halen. Conform het stelsel krijgen we een 7 als we doen wat we ons hebben voorgenomen. ‘Dat zegt niets over de omvang van de prestatie,’ aldus de commissie, ‘want die is enorm.’

De visitatie in cijfers
In cijfers scoort Tiwos een 7,6 voor prestaties in het licht van de opgaven en een 8 voor haar ambities in relatie tot de opgaven. Hieronder vallen de prestatievelden huisvesting primaire doelgroep (7,2), huisvesting bijzondere doelgroepen (7,7), kwaliteit van woningen en woningbeheer (7,3), (des)investeringen in vastgoed (7,7) en kwaliteit van wijken en buurten (8).

Onze belanghouders geven ons voor deze prestaties een 7,8. Voor alle waarderingsvelden samen (samenwerking, communicatie en toegankelijkheid, beleid beïnvloeding en huurderstevredenheid en positionering Tiwos) geven zij ons gemiddeld een 7,7. Voor presteren naar vermogen krijgt Tiwos een 7 en voor Governance een 7,1.