voorwoord René Scherpenisse

2018 was het tweede jaar waarin we werkten aan de opgaven die we ons in ons beleidsplan “Echt contact” hebben gesteld. Dat plan beschrijft wat we in de periode 2017 tot en met 2021 tot stand willen brengen. We hebben dat niet zelf bedacht maar in een intensieve dialoog met onze bewoners en partners in de stad Tilburg opgehaald. Hun boodschap was: vooral doorgaan op de ingeslagen weg, maar Tiwos mag nog best wat meer naast haar bewoners en partners gaan staan. In plaats van “voor hen” méér “samen aan de slag”. En daarbij mogen we best wat meer verschil maken: onze bewoners zijn tenslotte heel verschillend. Doen wat nodig is vraagt om meer maatwerk. Daarbij zijn we allereerst een menselijke corporatie, die haar bewoners behandelt zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Sociaal, dichtbij en gedreven zijn en blijven onze kernwaarden.

Het klinkt allemaal mooi en simpel, maar het is in de praktijk nog best een flinke klus. In een wereld die steeds meer nadruk lijkt te leggen op kostenreductie, efficiency en standaardiseren van processen roeien wij welbewust tegen de stroom in. Wij willen niet de systeemwereld als leidend voor ons handelen beschouwen, maar nemen de leefwereld van onze bewoners als uitgangspunt. We dagen onze medewerkers uit het heft veel meer in eigen handen te nemen en te doen wat nodig is, in plaats van alleen dat wat “het protocol” of “het proces” voorschrijft. Dat vraagt allereerst om echte interesse in wat mensen van ons nodig hebben, niet voor niets is één van onze leidende principes “wij luisteren goed en vragen dóór”. En zijn zinnen als “dat mag niet van het beleid” of “dat mag niet van Tiwos” een soort “verboden zinnen” geworden.

We besteden daarom veel aandacht aan het stimuleren van eigenaarschap en verbinding, voorwaarden om deze slag te kunnen maken. De steeds vaker complexe problematiek waar onze bewoners mee te maken hebben, vraagt om stevige verbindingen met onze partners in de stad. Wij kunnen immers onmogelijk alles vanuit het wonen oplossen. De samenwerking binnen de MOM, waarin bijna alle maatschappelijke organisaties deelnemen, leidt tot mooie innovaties in onze buurten, waaronder de zogenaamde PACT-aanpak.

Maar wat je buiten wilt, moet je binnen ook hebben geregeld. Zo hebben we in 2018 doorgepakt in de ontwikkeling naar “samensturende” teams, die meer en meer zelf verantwoordelijkheid nemen om te doen wat nodig is. We nemen daarbij afscheid van de oude systematiek van functieomschrijvingen en gaan meer en meer in talenten en rollen van onze medewerkers denken.

Een en ander betekent ook voor onze medewerkers dat er veel verandert. Om daarbij te ondersteunen kregen alle Tiwossers de gelegenheid om een intensieve training persoonlijk leiderschap mee te maken. In 2018 deden al 55 van onze 90 medewerkers hieraan mee. Hetgeen onder andere leidde tot meer eigen initiatief en meer onderlinge verbinding.

Maar uiteraard is ook onze organisatie(ontwikkeling) een middel en geen doel op zich. Onze bedoeling is ook in 2018 onveranderd gebleven: wij helpen Tilburgers een thuis te maken in een vitale buurt. Dat betekende veel aandacht voor betaalbaarheid, oa door een voor onze doelgroep beperkte huurverhoging. Doorgaande inspanning om méér woningen te realiseren, op dit moment hebben wij concrete plannen voor de bouw van zo’n 500 woningen de komende vijf jaar. En we gingen en gaan ook de komende jaren door met het verduurzamen van onze woningvoorraad, die immers ook de komende decennia CO2-neutraal moet worden. Een enorme klus, waarvoor ook nog veel innovatie nodig zal zijn. En tenslotte: het samenwonen gaat in onze –in sommige opzichten eenzijdiger wordende- buurten niet altijd vanzelf. Het ondersteunen van de leefbaarheid zagen we daarom ook in 2018 als kerntaak. Geen overbodige luxe, als je kijkt naar de maar liefst 4092 bemiddelingsverzoeken die onze gebiedsteams te verwerken kregen.

In het algemeen hadden wij er plezier in, in 2018. Wij hopen dat dat ook voor u geldt bij het lezen van dit verslag.

 

René Scherpenisse

Bestuurder.