Zonnepanelen

Vanaf 2019 bieden we alle bewoners van onze eengezinswoningen zonnepanelen aan, als de woning ervoor geschikt is. In 2018 troffen we hiervoor de voorbereidingen en konden bewoners zich aanmelden. Begin 2019 waren er 100 aanmeldingen. Daarbij komen nog alle mutatiewoningen die geschikt zijn.