Achter de voordeur trajecten

Als voorbereiding op het groot onderhoud in de Abdijbuurt bezochten we 134 woningen. Door deze bezoekjes leren we onze bewoners beter kennen en kunnen we in kaart brengen of zich problemen afspelen achter de voordeur. We doen dit in nauwe samenwerking met onze netwekpartners ContourdeTwern en de Toegang.