Budgetcoach

In 2019 hebben we meer dan 30 huishoudens ondersteund bij hun financiële administratie. Onze 2 budgetcoaches maken samen met huurders een overzicht van de inkomsten en uitgaven, vragen toeslagen aan, benaderen schuldeisers, sluiten betalingsregelingen af en geven tips. Op deze manier zijn we problemen voor gebleven.