De cijfers

Aantal woningen
Per 31 december 2019 heeft Tiwos 7.927 verhuureenheden in exploitatie (7.888 in 2018).  Alle verhuureenheden zijn in eigendom van Tiwos. In 2019 leverden we 58 appartementen op (Koningsoord) en 45 eenheden nieuwbouw terrein Traverse. We verkochten 9 woningen en kochten 3 koopgarant-woningen terug.

Mutaties
We hadden 532 huuropzeggingen en 563 nieuwe verhuringen. De gemiddelde zoektijd was 1,2 jaar voor inschrijfduur, 1,1 voor loting en 1,1 jaar voor eerste reageerder.

Verhaal van onze collega bijzondere bemiddeling

We kwamen door een van onze makelaars in gesprek met twee vrouwen. Ze woonden samen in een appartementje dat ze particulier huurden. De een met een uwv uitkering, de ander had een salaris. De dochter van een van de vrouwen woonde bij hen in. De dochter was zwaar autistisch en had zorg nodig. De vrouwen hadden ervoor gekozen om de dochter zelf te verzorgen in plaats van naar een instelling te doen. Maar dat werd naarmate de dochter ouder werd steeds moeilijker in deze woning. De dochter had een kamertje waar alleen een bed in paste en liep er steeds meer tegenaan dat ze geen eigen plek had om tot rust te komen.

De particuliere verhuurder bood geen mogelijkheden voor een andere woning, regels waren regels en hun inkomen was niet genoeg voor iets anders, ondanks dat ze al jaren de huur netjes betaalden. Zo kwamen ze bij ons. De dochter werkte bij La Poubelle maar kon haar werk niet meer goed doen, ze had ook nog een vriend die ook autistisch was. Het werd voor de vrouwen steeds lastiger om haar te begeleiden. Hun wens was een woning met een zolder, een aparte kamer, waar ze een klein woonkamertje van konden maken en het stel op termijn samen in kon wonen en zorg van de vrouwen kon ontvangen.

Ze waren een jaar of 8 ingeschreven en het lukte hen niet om een passende woning te vinden. Wij zagen twee vrouwen die de beste zorg voor hun dochter wilden maar overal tegen gesloten deuren aanliepen omdat ze niet dakloos zijn. Omdat we zagen dat het zo niet meer ging en de dochter anders niet meer thuis kon blijven wonen hebben we toch een andere woning aangeboden voor het welzijn van hun dochter. Wel gewoon met drie slaapkamers, waarvan ze van 1 kamer een klein woonkamertje konden maken.

Groot onderhoud aan 178 woningen
In 2019 kregen 34 woningen groot onderhoud en 144 woningen werden energetisch verbeterd. Voor 70 woningen werkten we aan de voorbereidingen van het groot onderhoud. Dit is exclusief de 208 woningen die energetische ingrepen zullen gaan krijgen.

Huurprijs
In 2019 had de sociale voorraad van Tiwos een gemiddelde huur van € 567. Hiervan had 83% een kale huurprijs op/onder de 2e aftoppingsgrens van de huurtoeslag € 651 (bereikbare huur) en 8,7% kende een huur lager dan of gelijk aan € 424 (goedkoop). We vinden het belangrijk om deze doelgroep slaagkansen te bieden tegen redelijke prijzen.

Statushouders
In 2019 hebben de Tilburgse corporaties 148 statushouders gehuisvest waarvan wij er 37 (25%) hebben gehuisvest. Dit is een aanzienlijke verlaging t.o.v. 2018 (297 statushouders). De voorlopige taakstelling voor de eerste helft van 2020 is 67 statushouders waarvan er januari 2020 al 56 zijn gehuisvest.

Medewerkers Tiwos
Tiwos heeft eind 2019 95 medewerkers in dienst, waarvan 49 mannen en 46 vrouwen.