Dubbel duurzaam in de Abdijbuurt

In de Abdijbuurt krijgen de 208 appartementen en 70 eengezinswoningen groot onderhoud en energetische verbeteringen. Deze aanpak wordt gecombineerd met een intensief ‘achter de voordeur’-traject en een brede wijkgebonden aanpak van technisch en sociaal. Samen met bewoners en professionals uit de Abdij- en Torenbuurt hebben we het afgelopen jaar opgehaald wat onze dromen zijn voor de buurt. Als rode draad kwam hier naar voren dat er zorgen zijn over het vastgoed en over maatschappelijke vraagstukken. Afgelopen jaar zijn we gestart met het verduurzamen van de woningen in de Abdijbuurt. We zien deze vastgoedopgave als een kans om onze droom voor de buurt te realiseren; een kans om het verduurzamen van de woningen te koppelen aan een duurzame aanpak van armoede, schulden, werkloosheid, jeugd, ouderen, eenzaamheid. Dat noemen we dubbele duurzaamheid. Onderdeel van de dubbele duurzaamheid-aanpak is het realiseren van werkervaringsplekken en arbeidsmarktperspectief voor bewoners in de wijk. We zoeken dan de koppeling met de fysieke werkzaamheden door aannemers van gemeente en corporaties. Tijdens de huisbezoeken troffen we 4 potentiele bewoners aan die weer aan het werk willen, zij worden eerst klaargestoomd door de gemeente en daarna gekoppeld aan de aannemer. Ook startten we het afgelopen jaar in de Abdij- en Torenbuurt met een samenwerking met de gemeente en de Universiteit vanwege de ontwikkelingen in de buurt. Wij gaan aan de slag met het onderhoud van onze woningen, de gemeente wil aan de slag gaan met de kennisknoop en het openbaar gebied en de Universiteit wil gaan uitbreiden. Dit is een kans om de handen in een te slaan om echt de buurt te ontwikkelen en op een hoger niveau te tillen. Uit de dromensessie kwam ook naar voren dat bewoners graag een eigen plekje in de buurt willen om samen te komen. Daarom hebben we samen met de gemeente en ContourdeTwern een garage in de buurt omgebouwd tot ontmoetingsplek, het Abdijtje. Er zijn meerdere bewoners opgestaan om het Abdijtje te beheren.