Financiën

In 2019 is de hoeveelheid geld op de bank (liquide middelen) gedaald met € 3,4 mln. Begin 2019 stond er € 6,1 mln. op de bank, aan het einde van 2019 nog € 2,7 mln.