Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Huuraanpassing

In 2018 kozen we ervoor om bij zo’n 5.700 huishoudens met een netto-huur boven de € 414 met gemiddeld 1,2% een lagere huuraanpassing dan de inflatie te vragen. Gemiddeld was de huurverhoging per 1 juli 2018 1,6%. Daarnaast hebben we gedurende het jaar woningen geharmoniseerd tot de streefhuur. Dit heeft tot een stijging van 0,7% van de huursom geleid.