Ontruimingen

In 2019 hadden we 65 ontruimingsvonnissen (103 in 2019). Onze inzet die erop is gericht ontruimingen zoveel mogelijk te voorkomen, heeft er toe geleid dat er 24 ontruimingen hebben plaatsgevonden. In 18 gevallen als gevolg een huurachterstand en 6 als gevolg van overlast en/of drugs.