Voorwoord jaarverslag 2019

Ik schrijf dit voorwoord bij ons jaarverslag over 2019 terwijl we met elkaar midden in de grootste crisis zitten die de meesten van ons ooit hebben meegemaakt. Een beetje een surrealistische ervaring.

Want terugkijkend naar het vorige jaar overheerst het gevoel van trots over wat we met elkaar, collega’s, bewoners en partners, hebben weten te realiseren. We hebben ook het afgelopen jaar weer behoorlijke stappen in de goede richting gezet. Een ultrakorte samenvatting van 2019, ons jubileumjaar: met onze nieuwbouwprojecten leveren we een bijdrage aan de niet aflatende vraag van woningzoekenden naar betaalbare woningen. Al willen we altijd sneller en liefst meer. We hielden ook in 2019 onze huren betaalbaar met een voor onze primaire doelgroep zeer beperkte huurverhoging. We gingen –en gaan- stug door met de verduurzaming van onze woningvoorraad en denken onze ambitieuze doelen te gaan halen. Zo’n 500 woningen kwamen leeg, werden opgeknapt en 92% daarvan werd aan onze primaire doelgroep toegewezen. We waren en zijn financieel gezond, met stabiel lage bedrijfslasten. En ook dit jaar waren onze mensen present in onze buurten en aan de slag met de ruim 4.000 sociale meldingen die we kregen. En met onze organisatie zetten we weer flinke stappen in de richting van meer eigenaarschap bij onze medewerkers en meer verbinding met elkaar, onze bewoners en onze partners. In de lijn van ons beleidsplan, dat niet voor niets “Echt Contact” als titel heeft.

En nu is het april 2020 en schrijf ik dit voorwoord thuis, omdat “echt contact” er nu even niet in zit. Ik maak me zorgen over de –nabije- toekomst. Niet zozeer over Tiwos, ik ben onder de indruk hoe snel onze medewerkers om weten te schakelen en hoe we kunnen doorgaan met wat nu echt nodig is. Al is leuk anders en zijn ook wij bezorgd om de mensen om ons heen. Ik maak me wel zorgen over onze huurders en onze buurten. We zien al een tijd dat de tweedeling aan het toenemen is. Daarbij komt dat de huidige woningmarkt vooral voor starters, spoedzoekers en middeninkomens bijna afgesloten is, zij komen er bijna niet meer tussen. We waren –en zijn- al even in gesprek om plannen te maken hoe we onze impact kunnen vergroten voor kansen voor mensen en voor gezonde, kansrijke buurten. En daar komt deze crisis nu nog eens bij en overheen. Ik voorzie dat veel van onze bewoners, vooral zij met onregelmatige inkomens, bij ons zullen aankloppen. En troost me met de gedachte dat we de afgelopen jaren, ook in 2019 zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, fors hebben ingezet op het leveren van maatwerk. En er inmiddels een praktijk is ontwikkeld waarbij we vooral naast onze huurders willen staan, ook als zij in de financiële problemen (dreigen te) komen. Daar gaan we ons keihard voor maken, ook in 2020. Dat is nu onze eerste zorg, maar we zullen er ook alles aan doen om –zoveel als kan- door te gaan met bouwen, onderhouden en verduurzamen en –samen met onze partners- te werken aan vitale buurten. Want ook daarin kunnen we ons, zelfs in crisistijd, geen stilstand permitteren.

april 2020

René Scherpenisse

bestuurder Tiwos