Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Zonnepanelen

Vanaf 2019 bieden we alle bewoners van onze eengezinswoningen zonnepanelen aan, als de woning ervoor geschikt is. Bij 180 woningen zijn op verzoek of bij mutatie in totaal 1344 panelen geplaatst.