Bemiddelings- verzoeken

We kregen in 2020 5094 bemiddelingsbezoeken (4.646 in 2019). De stijging van overlast (1.034 in 2020 en 844 in 2019) en sociaal/psychische bemiddeling (749 in 2020 en 572 in 2019) komt met name door de corona uitbraak. Hier zien we een forse stijging. Afgelopen jaar hebben we op een andere manier contact moeten maken met onze bewoners, we waren minder fysiek in de wijk vanwege de maatregelen.

Verhaal van onze leefbaarheidsconsulent:
De overlast van deze alleenstaande man werd steeds erger. Zijn buurvrouw had al vaak geklaagd over geluidsoverlast maar sprak nu de zorg uit dat hij alleen nog maar aan het zingen was en haar alleen nog maar in het Engels aansprak, terwijl hij toch gewoon Nederlands is. Onze buurtbeheerder en ik waren al een paar keer langs geweest. Hij kwam steeds vaker dreigend over, zijn huis veranderde langzaam in een verzamelplaats voor allerlei spullen en hij bedreigde voorbijgangers. Er kwam wel hulpverlening over de vloer maar zij gaven aan het ook niet meer aan te kunnen.

Ik kon gelukkig best wel snel opschalen richting ggz en heb onze zorg uit kunnen spreken dat het niet goed ging. Meneer werd al snel verplicht opgenomen en ik sprak met ggz af dat zij tijdig zouden laten weten wanneer hij naar huis kwam, zodat ik de buurt hier ook op kon voorbereiden.

Helaas kreeg ik een dag van tevoren een telefoontje dat meneer naar huis zou komen. En ondertussen liep er al een handtekeningenactie vanuit de buurt tegen zijn terugkomst en was de burgemeester ingelicht. Ik heb dus met enige buikpijn de buurvrouw opgebeld, die ook niet blij was met het nieuws, maar haar uitgelegd hoe we het gingen doen bij zijn terugkeer en dat we veel evaluaties ingepland hadden.

Omdat zijn terugkomst midden in de lockdown was, waren de eerste evaluaties via de telefoon omdat hij niet meer dan 1 persoon op bezoek wilde. Of we spraken bij ggz af. Maar de eerste keer dat ik daar weer thuis kwam, dat was zo mooi! Een paar maanden daarvoor kwam hij zo dreigend over maar ik zag nu echt een andere man. Hij maakte grapjes, was aardig, benaderbaar. Hij vertelde dat hij zijn gordijnen had gewassen en dat je er koffie van kon zetten, zo bruin was het water.

Hij wist ook dat hij in een hele heftige psychose heeft gezeten en kon er goed over praten. Hij is blij dat het nu weer zo goed gaat. En ook de buurvrouw is opgelucht. Er is teveel voorgevallen voor haar om weer echt contact te maken met hem maar haar zorgen zijn weer weggetrokken en ze slaapt weer.

 

Verhaal van onze leefbaarheidsconsulent:
Ondanks corona heb ik het afgelopen jaar wel geprobeerd om zoveel mogelijk op pad te gaan. Sommige dingen pakte ik op een andere manier op. Bij evaluaties met contingenten van wie ik wist dat het goed ging, belde ik gewoon in plaats van langs te gaan. Maar waar ik het gevoel had dat ik de vinger aan de pols moest houden, daar ging ik wel naartoe. Dan checkte ik op gezondheid of bleef buiten praten. En zware overlastgesprekken die moet je live blijven doen. Die deden we dan zoveel mogelijk op kantoor.

Als sinds ik bij Tiwos werk is er een echtpaar dat veel hulpverlening krijgt vanwege problemen  in het gezin. Ondertussen is het echtpaar behoorlijk op leeftijd. Mevrouw heeft dementie en het huis vervuilde steeds meer. De hulpverlening was eigenlijk niet voldoende. En ze had veel moeite met haar agressieve zoon, die gaf zijn ouders regelmatig een duwtje zullen we maar zeggen en plunderde de koelkast en de bankrekening.

Ik heb er toen voor gekozen om een andere woning voor hem te regelen. Niet iedereen was daar blij mee, want eigenlijk verdiende hij het niet. Maar ik wilde dat de ouders veilig waren en rust kregen. Zijn vertrek heeft daar wel voor gezorgd. Al was mevrouw zo dement dat ze soms niet meer wist dat hij het huis uit was.

Ondertussen zijn de ouders opgenomen in een verzorgingshuis. Zelfstandig wonen ging niet meer. Maar de zoon had nog wel de zolder in gebruik. Tussen de broers en zussen was alleen maar ruzie. Ik heb voor de huuropzegging contact gehad met de dochter, en die heeft weer ruzie met haar broer. Ik heb er als tussenpersoon voor gezorgd dat de moeder er niet teveel van meekreeg. Eerst de zolder leeg, nieuwe cilinders erin dan de dochter de laatste spullen eruit en dan de woning gaan schoonmaken want die is heel erg vervuild. 

En de zoon heeft er in zijn nieuwe huis een mooi thuis van gemaakt. Naar eigen zeggen heeft hij goed contact in de straat en ik heb nog geen meldingen ontvangen van overlast. Hij heeft geen huurachterstanden en de woning is schoon. Het is een adres waar ik de vinger aan de pols houd, maar hoop dat het goed blijft gaan.