Budgetcoach

In 2020 zijn twee budgetcoaches (parttime) aan de slag ‎gegaan. Het in contact komen met huurders voor budgetcoaching was in de coronatijd lastiger. De buurtbeheerders en leefbaarheidsconsulenten (onze oren en ogen in de wijk) kwamen minder bij de mensen thuis waardoor een gesprek over mogelijke financiële problemen minder werd gevoerd. Waar budgetcoaches wel ingeschakeld werden, richtten zij zich met name op het controleren van inkomens en ‎aanvragen van toeslagen. Door onvoldoende kennis, gebrekkige (Nederlandse) ‎taalvaardigheid en computerangst, worden toeslagen vaak niet aangevraagd. ‎Door te helpen met het aanvragen van toeslagen wordt het inkomen van de ‎huurders opgehoogd waardoor hun bestedingsruimte verruimd wordt. Ook het helpen bij het structureren van de persoonlijke administratie is een dienst die budgetcoaches veelvuldig hebben aangeboden.

Verhaal van onze budgetcoach
Ik kwam in contact met een wat ouder stel via onze makelaar. Ze vroegen naar een goedkopere woning maar huurden al sinds de jaren 70 dezelfde woning, goedkoper kon eigenlijk niet. Dus ik ben met ze in gesprek gegaan. Het waren hele lieve, zachte bescheiden mensen die maar weinig vragen voor zichzelf. Maar met hun bescheiden pensioen kwamen ze niet rond. Het bleek dat ze al jaren recht hadden op huur- en zorgtoeslag maar dat ze het nooit aangevraagd hadden. Dat hebben we met terugwerkende kracht aangevraagd. Ze waren zo blij dat ze daar konden blijven wonen, de tranen liepen bij haar over haar wangen. Ik ben daar een paar keer geweest en heb de dochter er ook bij betrokken. Zo kan zij haar ouders voortaan verder helpen.

Ik werd gevraagd om even mee te kijken met een meneer die via Woning in Zicht op een appartement had gereageerd omdat hij gelijkvloers wilde wonen. De huur van het appartement is iets hoger dan de huur van zijn huidige woning. Hij had enkele regelingen en er was twijfel of hij het wel kon betalen. Financieel gezien kwam de verhuizing net iets te vroeg. Meneer gaf aan dat hij bijna zijn AOW kreeg waardoor zijn financiën iets zouden verbeteren. In 2018 was hij zijn vrouw verloren en hij vond het tijd om schoon schip te maken. In de tijd samen hadden ze veel spullen verzameld. Ik heb deze meneer mogen begeleiden met zijn verhuizing en alle hulp die hij nodig had. Er zijn 4 containers uit de woning gekomen. Hij woont nu heel tevreden in zijn nieuwe appartement en hij heeft vandaag zijn laatste schuld afgelost aan Tiwos. Bovendien hebben we zijn maandelijkse vaste lasten omlaag kunnen brengen door nieuwe afspraken te maken met de energieleverancier en de internet provider. Deze lagere lasten compenseren bijna de hele huurverhoging zodat zijn vaste lasten, per saldo, nauwelijks zijn gestegen.