In- door- en uitstroom

In 2020 zijn 9 collega’s vertrokken en 9 nieuwe collega’s ingestroomd. 3 collega’s gingen met pensioen. Met een verloop van een kleine 10% kan met recht gezegd worden dat we veel nieuwe collega’s hebben verwelkomd en van veel ‘oude’ collega’s afscheid hebben genomen.