Incasso in coronatijd

Bij incasso waren we vanaf de start van de Coronacrisis heel bewust van de gevolgen die de lockdown kan hebben op het inkomen van onze huurders. We zijn direct begonnen met het apart registreren van vragen van onze huurders die vanwege de Corona-maatregelen in financiële problemen kwamen. Met maatwerk als uitgangspunt: wat vraagt deze specifieke situatie voor een specifieke oplossing. Soms was het voldoende om een betalingsregeling aan te bieden met een ruime looptijd of tijdelijk uitstel te verlenen op de huurbetaling, in een enkel geval is er gezocht naar een andere woning met een passende huurprijs bij het ‘nieuwe’ inkomen.

Huurincasso in cijfers 2020
Het percentage huurachterstand is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven aan dat van 2019: 0,87% (0,91% in 2019).

In 2020 hebben we 47 aanzeggingen tot ontruiming gehad, waarvan we er 21 hebben uitgevoerd. Van deze 21 ontruimingen waren er 16 als gevolg van huurachterstand en 5 als gevolg van overlast, onrechtmatige bewoning en/of drugs. Daarnaast hebben een vijftal huurders zelf hun sleutel ingeleverd om ontruiming te voorkomen en zijn er 21 aangezegde ontruimingen geannuleerd (bv. vanwege volledige betaling van de vordering, een tweede kans overeenkomst of een traject bij Bureau Schuldhulpverlening).

Verhaal van onze incassomedewerkster
Wat ik het afgelopen jaar heel bijzonder vond, was de samenwerking met de gemeente. In de eerste Lockdown waren we best gespannen over wat er allemaal op ons af ging komen. Er zouden steunmaatregelen komen, maar we wisten nog niet wat. En sommige huurders waren best in paniek, bijvoorbeeld zzp-ers of huurders die in de horeca werkten en een vrije sectorwoning bij ons huurden. We kregen daar veel vragen van en we wisten niet wat we ermee moesten. We gingen in het begin veel huurbetalingen parkeren, maar dat vond ik heel lastig. Want deze huurders liepen wel een huurachterstand op en we wisten niet wat er voor ze geregeld werd.

Vanuit schuldhulpverlening heb je een preventieve tak, en die reageerde al snel. Daar werken echt mensen met een hart van goud. Zij voelden de onrust ook en gingen heel proactief te werk. Ze namen contact met ons op en vroegen ons echt ‘wat hebben jullie nodig?’.

We hebben aangegeven dat we een overzicht wilden van wat de steunmaatregelen werden. En als dat overzicht er nog niet was wilden we mensen naar schuldhulpverlening doorverwijzen. Ze hebben meteen een mailadres aangemaakt waar de corporaties naartoe konden mailen. Via die mail konden we huurders aanmelden waar we zorgen over hadden. Die huurders werden dan binnen 1 a 2 dagen teruggebeld en er werd gekeken wat ze nodig hadden. Soms was er alleen behoefte aan informatie of aan hulp bij het invullen van formulieren. Of ze konden de huurder doorsturen naar de goede afdeling binnen de gemeente om een uitkering aan te vragen, als de huurder bijvoorbeeld geen tegemoetkoming kreeg.

Ik heb van heel veel huurders teruggekregen dat deze ondersteuning echt was wat ze nodig hadden.