Nieuwbouw Pater van den Elsenplein

In mei 2020 zijn tijdens de 1e Corona lockdown 30 gasloze appartementen aan het Pater van den Elsenplein opgeleverd. Dat hebben we met het tekenen van de huurovereenkomst op kantoor, instructiefilms en voorzieningen op locatie (ontsmettingsmiddelen en signaleringen) op een goede verantwoorde manier kunnen doen. De 30 appartementen zitten op de eerste aftoppingsgrens. De helft van de adressen is verhuurd aan doorstromers uit de wijk waardoor er al meteen sociale samenhang is.