Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Gemengd wonen Stappegoor

Eind 2021 zijn voor de realisatie van de projecten Gemengd Wonen en de Poort van Stappegoor 20 Maycrete woningen gesloopt. Bij Gemengd wonen staat een combinatie van reguliere en kwetsbare huurders centraal. Mensen met en zonder kwetsbaarheid kiezen er bewust voor om bij elkaar te wonen. In dit project werken Tiwos, Gemeente, RIBW, Prisma en Traverse samen om tot realisatie en beheer te komen. Een zorgteam van medewerkers van Prisma, RIBW en Traverse en de sociaal beheerder van Tiwos en community builder van CountourdeTwern gaan het beheer en de zorg van dit gemengd wonen-project (96 2-kamerappartementen) gestalte geven. Bijzondere aan deze ontwikkeling is dat het hier tijdelijke huisvesting betreft met een looptijd van 15 jaar. De samenwerkingsovereenkomst is in december door de partijen opgesteld en begin 2022 getekend. Verwachting is dat het gemengd wonen-project op zijn vroegst in begin 2024 gerealiseerd wordt.