Meldingen

Meldingen van financiële aard (zoals bijvoorbeeld huurachterstanden) zijn weer terug op het niveau van 2019, na een fikse stijging in 2020. Het aantal overlastmeldingen steeg t.o.v. 2020 met 20%. Meldingen van sociaal/psychische aard stegen met 17%.