Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Meldingen

Meldingen van financiële aard (zoals bijvoorbeeld huurachterstanden) zijn weer terug op het niveau van 2019, na een fikse stijging in 2020. Het aantal overlastmeldingen steeg t.o.v. 2020 met 20%. Meldingen van sociaal/psychische aard stegen met 17%.