Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Betalingsproblemen: vroegtijdig signaleren

Huurincasso in cijfers
In 2021 zien we een daling in zowel het percentage bewoners met huurachterstand als in het aantal ontruimingen. Dit zijn niet alleen maar cijfers. Dit is in de praktijk van echte betekenis voor onze huurders.