Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Budgetcoaching

We bieden onze huurders de mogelijkheid gebruik te maken van een budgetcoach. De budgetcoach werkt nauw samen met incasso en leefbaarheid maar kan ook door de huurder zelf ingeschakeld worden om mee te kijken. Veel mensen vinden het moeilijk om een duidelijkheid beeld te krijgen van hun inkomsten en uitgaven. Samen met de bewoner wordt een inventarisatie en een overzicht gemaakt. Door er samen naar te kijken en bij te houden waar het geld naar toe gaat wordt het huishoudboekje op orde gebracht en worden de bewoners meer bewust van de keuzes die ze maken.