Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Duurzaamheidsambities

In 2021 gingen we verder met het volgen van onze routekaart richting CO2 neutraal in 2050. We hebben de gebouwschil van 71 woningen in de Abdijbuurt en 75 woningen aan de Raiffeisenstraat energetisch verbeterd. Op 267 woningen zijn zonnepanelen geplaatst. We zijn in 2021 ook gestart met de voorbereiding van de energetische verbetering van 65 woningen in de Landbouw/Tuinbouwstraat en 146 woningen aan de Jagerslaan en Statenlaan.