Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap

Tiwos wil van betekenis zijn; voor studenten, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor mensen die in het vooruitkomen in het leven wat hulp nodig hebben. We doen dat als volgt: