Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Pilots aardgasvrije verwarming

Pilot Heatleap
Het Heatleap-concept is een hybride oplossing voor de bestaande gasgestookte cv-ketel. Deze oplossing is geschikt voor woningen met een label B of beter. Het concept is nog in ontwikkeling (pilotfase). Voor de woning betekent dit dat deze, zonder ingrijpende bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, gasloos wordt. De verwachting is dat deze oplossing voor de bewoner minimaal woonkostenneutraal is. Tiwos geeft Heatleap de mogelijkheid in de nog leegstaande proefwoning van het onderhoudsproject eengezinswoningen Abdijbuurt een eerste opstelling te maken. Als dit succesvol blijkt wordt de pilot uitgebreid met nog maximaal 3 eengezinswoningen in de Abdijbuurt. Een jaar na plaatsing evalueren we het project. In november 2021 is de I-cv geplaatst in de proefwoning aan de Abdij van Lilbosstraat 20. Zo gauw de installatie alle veiligheidstests met goed resultaat heeft doorstaan wordt een geschikte huurder, die affiniteit heeft met duurzaamheid, gezocht voor deze woning.

Pilots WarmteWissel
Tiwos is aangesloten bij Lente. Lente is een samenwerkingsverband tussen 8 Brabantse corporaties. Het gezamenlijke doel is de CO2-uitstoot van hun woningen drastisch te verlagen. Met de WarmteWissel daagden wij in 2020 de markt uit om te komen met een duurzaam alternatief voor gasgestookte CV ketels. Uit de vele inzendingen koos een vakjury 3 winnende oplossingen. Die testen wij nu in de praktijk, door samen met de winnaars proefopstellingen in onze woningen te realiseren. Hiervoor vroegen wij onze bewoners om zich aan te melden als vrijwilliger.